Historie přehrady

Fotogalerie » Historie přehrady

První poválečné vodní dílo, které vytvořilo největší umělou vodní plochu v ČR, bylo vybudováno v roce 1950-1959 z důvodu dřívějších častých povodní a plánovaného využití, jako zdroj energie.

Po velké povodni v roce 1890 se navrhuje zřízení menších přehrad na horní Vltavě a jejích přítocích zabraňujících povodním. S touto myšlenkou přišli inženýři znovu v roce 1899, ale zemědělci a vlastníci pozemků v záplavové oblasti nebyli svolní prodat své pozemky.

Roku 1920 se museli občané vypořádat s další velkou povodní. v roce 1930 se rozhodlo o místě, kde by měla přehrada stát. Tímto místem bylo Lipno. 

Stavbu zahájil mistr Bubla s pomocníky v roce 1950, kteří ukládali nálože v místech, kde má být přehrada postavena. Pomocí dynamitů trhaly kusy žulových skal a pařezy i s kořeny.

V roce 1953 se postupně zapouštějí jednotlivé kesony (typ potápěčského zvonu, dutý kvádr bez dna, který se používá ve stavebnictví pro práce vykonávané pod hladinou vody), hloubí se šachty, těsnící clony a buduje gravitační blok.

Po 3 a půl letech, v roce 1956, prorazili dělníci poslední metr odpadního tunelu vedoucího do Vyššího Brodu..

K výstavbě přehrady také bylo nutné vykácet 550 hektarů lesů

V roce 1957 se začalo pracovat v podzemí elektrárny, kde provedly výlom skal a ve Vyšším Brodě se začalo s montáží generátoru turbíny.

Roku 1958 měli obavy z jarních povodní, jelikož se stavba postupně opozdila skoro o rok.

Vše dopadlo dobře a v roce 1959 se vodní elektrárna spustila.

Jezero vzniklé touto stavbou je nazýváno jihočeským mořem.
V letních měsících turisté využívají jezero pro zábavu a vodní radovánky a v zimě se zamrzlé jezero stává nejdelší bruslařskou plochou na světě.

Facebook